Pardavimo sąlygos

Internetinės parduotuvės biolanshop.lt (toliau – internetinė parduotuvė) savininkas yra Biolan Baltic OÜ  (10053500) Mäe 17, 87001 Lavassaare, Estija.

Pardavimo sutarties galiojimo terminas, informacija apie prekes ir kainas

Pardavimo sąlygos galioja perkant prekes internetinėje parduotuvėje. Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių kainos nurodomos šalia prekių, eurais. Prekių pristatymo išlaidos yra įskaičiuotos į prekių kainas. Informacija apie prekę nurodoma internetinėje parduotuvėje šalia prekės.

Užsakymo pateikimas

Norėdami užsisakyti prekę, turite įdėti pasirinktą prekę į savo pirkinių krepšelį. Norėdami pateikti užsakymą, turite užpildyti reikiamus laukus ir pasirinkti tinkamą prekių pristatymo būdą. Paskui ekrane bus parodyta mokėtina suma, kurią galima apmokėti naudojant banko nuorodą arba kitu būdu. Sutartis įsigalioja mokėtinai sumai patekus į internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Jei užsakytų prekių pristatyti neįmanoma (išparduotos prekės arba dėl kitos priežasties), pirkėjui apie tai pranešama kuo greičiau, ir sumokėta suma (įskaitant ir prekių pristatymo išlaidas) grąžinama nedelsiant pirkėjui, bet ne vėliau kaip per 14 dienų po pranešimo išsiuntimo.

Pristatymas

Prekės siunčiamos į šias šalis: Lietuva

Vietinės (Estijos viduje) siuntos atgabenamos į nurodytą paskirties vietą, paprastai per 3–7 darbo dienas nuo pardavimo sutarties įsigaliojimo. Išimtiniais atvejais pardavėjas turi teisę pratęsti pristatymą iki 45 kalendorinių dienų.

Teisė nutraukti sutartį

Gavęs užsakymą, pirkėjas turi teisę per 14 dienų atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos sutarties. Teisė atsisakyti netaikoma, jei pirkėjas yra juridinis asmuo. Norint naudotis 14 dienų atsisakymo teise, užsakytą prekę naudoti draudžiama, išskyrus prekės pobūdžio, savybių ir veikimo tikrinimą, panašiai, kaip tai yra įmanoma padaryti išbandant prekę realioje parduotuvėje. Jei prekė buvo naudojama kitais tikslais, nei būtina norint patikrinti produkto pobūdį, savybes ir veikimą, arba matomi jo naudojimo arba nusidėvėjimo požymiai, internetinė parduotuvė turi teisę sumažinti grąžintiną sumą proporcingai sumažėjusiai prekės vertei. Norėdami grąžinti prekę, turite pateikti pareiškimą dėl atsisakymo pirkti prekę ir išsiųsti jį elektroniniu paštu: myyk@biolan.com ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Prekės grąžinimo išlaidas padengia pirkėjas, išskyrus atvejus, kai grąžinimo priežastis yra ta, kad grąžinama prekė neatitinka užsakytos (pavyzdžiui, buvo gauta ne ta prekė, arba prekė yra su defektais). Pirkėjas privalo grąžinti prekę per 14 dienų nuo prašymo pateikimo arba pateikti įrodymus, kad jis per minėtą laikotarpį perdavė prekę vežėjui. Gavusi grąžintą prekę, internetinė parduotuvė nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pareiškimo dėl atsisakymo pirkti gavimo, grąžina pirkėjui visas, pagal sutartį iš pirkėjo gautas, sumas. Internetinė parduotuvė gali atsisakyti išmokėti grąžintinas sumas, kol nebuvo gauta prekė – sutarties dalykas, arba kol pirkėjas nepateikia įrodymų, kad jis išsiuntė prekę, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Jei pirkėjas aiškiai pasirinko pristatymo būdą, kuris nėra pigiausias standartinis parduotuvės pristatymo būdas, siūlomas internetinės parduotuvės, internetinė parduotuvė neprivalo padengti vartotojo išlaidas, viršijančias išlaidas įprastam pristatymo būdu. Internetinė parduotuvė turi teisę atsisakyti pardavimo sandorio ir reikalauti, kad pirkėjas gražintų prekę, jei internetinė parduotuvė klaidingai nurodė kainą, žymiai mažesnę už rinkos kainą.

Teisė reikšti pretenzijas

Internetinė parduotuvė yra atsakinga už pirkėjui parduotos prekės neatitikimą sutarties sąlygoms arba už defektą, kuris egzistavo daikto perdavimo metu, taip pat už defektą, kuris pasireikš ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo pirkėjui. Per pirmuosius šešis šio laikotarpio mėnesius, skaičiuojant nuo daikto perdavimo pirkėjui dienos, daroma prielaida, kad defektas jau egzistavo daikto perdavimo metu. Pareiga paneigti šią sąlygą tenka internetinei parduotuvei. Jei buvo atskleisti trūkumai, pirkėjas turi teisę ne vėliau kaip per dviejų mėnesių laikotarpį susisiekti su internetine parduotuve, nusiųsdamas el. laišką adresu: myyk@biolan.com arba skambindamas telefonu: +372 446 3381. Internetinė parduotuvė nėra atsakinga už defektus, kurie atsirado po prekės perdavimo pirkėjui. Jei internetinėje parduotuvėje įsigytas daiktas turi defektų, už kuriuos yra atsakinga internetinė parduotuvė, internetinė parduotuvė turi suremontuoti arba pakeisti nekokybišką prekę. Jei prekių negalima suremontuoti arba pakeisti, internetinė parduotuvė atlygina pirkėjui visas su pardavimo sutartimi susijusias išlaidas. Internetinė parduotuvė į vartotojo skundą atsako raštu arba tokia forma, kuri leidžia atgaminti informaciją rašytinėje formoje 15 dienų laikotarpyje.

Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų tvarkymas

Internetinė parduotuvė naudoja pirkėjo įvestus asmens duomenis (įskaitant vardą, telefono numerį, adresą, el. pašto adresą, banko rekvizitus) tik užsakymo apdorojimui ir prekių siuntimui pirkėjui. Internetinė parduotuvė perduoda asmens duomenis vežėjo įmonei, kad ši galėtų pristatyti prekes. Internetinė parduotuvė siunčia naujienlaiškius ir pasiūlymus pirkėjo el. pašto adresu tik tuo atveju, jei pirkėjas išreiškia tokį norą, įvesdamas savo el. pašto adresą interneto svetainėje, ir informavo apie savo norą gauti tiesiogiai siunčiamus naujienlaiškius. Pirkėjas gali bet kuriuo metu atsisakyti pasiūlymų ir laiškų, siunčiamų į el. paštą, pranešęs mums apie tai el. paštu arba įvykdęs pasiūlyme pateiktus nurodymus.

Ginčų nagrinėjimas

Jei pirkėjas turi pretenzijų internetinei parduotuvei, jas reikia išsiųsti el.paštu: myyk@biolan.com arba skambinti telefonu: +372 446 3381. Jei pirkėjas ir internetinė parduotuvė negali išspręsti ginčo susitarimo būdu, pirkėjas gali kreiptis į Vartojimo ginčų komisiją. Komisijos kompetencija sprendžiant vartotojų ginčus apima ginčų, kylančių iš pirkėjo ir internetinės parduotuvės sudarytos sutarties, sprendimą. Pirkėjo skundas komisijos yra svarstomas nemokamai. Pirkėjas gali kreiptis per Europos Sąjungos vartotojų ginčų sprendimo platformą.